top of page

Therapie methodes en technieken

Triple P methode

Positief opvoeden volgens de methode Triple P staat voor positief pedagogisch programma en is bedoeld voor alle ouders met kinderen in alle leeftijden. Met deze methode leer je verschillende strategieën die je bij het opvoeden kunt gebruiken.    

 

Het programma is afkomstig uit Australië en het is een bewezen effectieve methode.

De vijf basisprincipes van positief opvoeden zijn:

 1. kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden;

 2. kinderen laten leren door positieve ondersteuning;

 3. een aansprekende discipline hanteren;

 4. realistische verwachtingen hebben;

 5. goed voor jezelf zorgen.
   

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: www.triplep.nl

Sherborne
Als er sprake is van verstoord contact tussen ouders en kind biedt de Sherborne bewegingstherapie de mogelijkheid om het onderling vertrouwen te herstellen. In verschillende eenvoudige bewegingsspelletjes en relatiespelvormen leren ouders en kind een beter contact met elkaar op te bouwen, te spelen en te genieten met elkaar.

De bewegingspedagogiek, ontwikkeld door Veronica Sherborne, is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van een kind door beweging.

 

Uitgangspunt is dat ieder mens behoefte heeft aan:

 1. een goed contact met zich zelf, zich thuis te voelen in het eigen lichaam

 2. contact met anderen: het aangaan en vormgeven van relaties met anderen
   

Ouders en kinderen willen graag een goed contact met elkaar hebben. Ook als de relatie gedurende langere tijd verstoord is, blijven kinderen en ouders pogingen doen om goed contact met elkaar te krijgen.
Als er sprake is van verstoord contact tussen ouders en kind biedt Sherborne bewegingstherapie de mogelijkheid om het onderling vertrouwen te herstellen.

Door eenvoudige spelvormen en lichaamsoefeningen krijgt het kind de gelegenheid ervaringen die het heeft gemist, alsnog te beleven. Hierdoor wordt oude pijn opgelost en worden gevoelens van veiligheid en eigenwaarde alsnog aangeraakt en opgebouwd.

 

Bewegen met elkaar vraagt om afstemming en openstaan voor elkaar. In de verschillende relatiespelvormen leren ouders en kind een beter contact met elkaar op te bouwen, te spelen en genieten met elkaar. Zichzelf leren kennen in beweging geeft het kind zelfvertrouwen. Wederzijds elkaar en elkaars grenzen respecteren en elkaar positief waarderen geeft vertrouwen naar anderen.

Er wordt gewerkt met drie soorten relaties:

 1. Zorgende relaties: de ouder draagt zorg voor het kind en leert af te stemmen op de behoeftes en gevoelens van het kind. Het kind leert de ouder te vertrouwen.

 2. Samen relaties: ouder en kind leren zich op elkaar af te stemmen en samenwerken. Ouder en kind moeten daarbij zowel naar hun eigen lichaam als naar dat van de ander luisteren.

 3. Tegen over elkaar relaties: het kind kan zijn eigen kracht ervaren, onderzoeken en ontwikkelen. Het kind leert zijn eigen kracht te gebruiken, terwijl het rekening blijft houden met de ander.

bottom of page