top of page

Coaching voor gezinnen - Opvoedondersteuning

Deze vorm van coaching is bedoeld voor ouders en hun kinderen tot 18 jaar.

Opvoeden van kinderen is een uitdagende en belangrijke taak die ook lastig kan zijn. Soms maak je je zorgen over je kind of ontstaan er problemen:

 • Je kind luister niet

 • Je kind heeft moeite met inslapen of doorslapen

 • Je kind wordt gepest

 • Je kind is vlug boos en heeft driftbuien

 • Je hebt strijd met je kind over uitgaan, drinken en blowen

 • Jij en je partner zitten niet op één lijn in de opvoeding
   

Ook kunnen er omstandigheden zijn die het opvoeden moeilijker maken:

 • Relatieproblemen

 • (Echt)scheiding

 • Een nieuwe relatie

 • Een stiefgezin

 • Overlijden van een ouder
   

Vaak lossen problemen zich vanzelf op of met hulp van vrienden, familie en onderwijzers. Soms ook niet en wil je graag hulp en steun bij de opvoeding van je kinderen. Laagdrempelige hulp kan voorkomen dat er in een later stadium grote problemen ontstaan. Je hebt geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact met mij opnemen en je aanmelden.

Hoe lang duurt het?
Gemiddeld duurt de hulp ongeveer 7 huisbezoeken. Soms langer, soms korter. Het maximum aantal gesprekken is 10. Wanneer de problemen na 10 keer niet of onvoldoende opgelost zijn bespreek ik wat andere mogelijkheden zijn en kan ik je doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Kosten
De kosten voor deze vorm van begeleiding kunnen soms vergoed worden door:

 • De zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering.
  >>> Kijk ook bij tarieven en vergoedingen

 • Bijzondere bijstand voor mensen met een uitkering

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

 • Een Persoonsgebonden Budget (PGB)


Werkwijze
De opvoedondersteuning die ik geef wordt vooral in de praktijk gegeven. Voor een observatie van de gezinssituatie kom ik op huisbezoek. In een eerste gesprek bespreken we wat er aan de hand is, waar je tegen aanloopt en wat je wilt veranderen. Samen maken we een opvoedplan dat aansluit bij de situatie en bij jou of jullie manier van opvoeden. Je gaat hier thuis mee aan de slag en in de daarop volgende huisbezoeken bespreken we hoe het gaat en wordt het plan zo nodig bijgesteld.

Ik maak gebruik van gesprekken en geef informatie en opdrachten waar je thuis mee aan de slag kunt. Daarnaast maak ik gebruik van verschillende methoden. Welke methode ik inzet is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie in je gezin. Hieronder worden deze methoden beschreven.

Methoden

Sherborne


Als er sprake is van verstoord contact tussen ouders en kind of problemen in de hechting, biedt  Sherborne bewegingstherapie de mogelijkheid om het onderling vertrouwen te herstellen. In verschillende eenvoudige bewegingsspelletjes en relatiespelvormen leren ouders en kind een beter contact met elkaar op te bouwen, te spelen en te genieten met elkaar.

 

>>> Lees meer


Video Home Training

Wordt gebruikt om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. 

 

Triple P
Positief opvoeden volgens de methode Triple P staat voor positief pedagogisch programma en is bedoeld voor alle ouders met kinderen in alle leeftijden. Met deze methode leer je verschillende strategieën die je bij het opvoeden kunt gebruiken. Het programma is afkomstig uit Australië en het is een bewezen effectieve methode.

>>> Lees meer
 

bottom of page