top of page

Therapie methodes en technieken

In de therapie maak ik gebruik van diverse methodes en technieken. De belangrijkste worden hieronder kort uitgelegd.

Bio-energetica
Bio-energetica gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Het is een vorm van energetisch lichaamswerk waarbij de taal van het lichaam wordt gebruikt om psychische problemen op te lossen. Negatieve levenservaringen worden opgeslagen in het lichaam in de vorm van spierspanning. Dit kan leiden tot minder beweeglijkheid en een moeizame ademhaling.

 

De stemming en de levenslust kan negatief worden beïnvloed waardoor ook spanningen in de sociale relaties kunnen ontstaan. Bio-energetische therapie is erop gericht de blokkades op te heffen en de natuurlijke levensenergie te herstellen. Grondlegger van Bio-energetica is Alexander Lowen. 

Neo-Reichiaans ademwerk
Gevoelens zijn we gaan verdringen omdat we als kind ooit te angstig waren om ze te uiten. De situatie was daarvoor te pijnlijk en te bedreigend. Zowel gevoelens als woede, verdriet, verlangen en genot als deze angst om de gevoelens te uiten gingen we buiten ons bewustzijn houden door onze adem in te houden. In het lichaam ontstonden zo blokkades. De angst werd onbewust, samen met het betreffende gevoel, vastgehouden in verhardingen en vernauwingen op speciale plaatsen in het lichaam.

 

Wilhelm Reich (1896-1957) noemde deze vernauwingen 'pantser-ringen', omdat ze ons als een pantser beschermden tegen deze angst en dreiging. De vrije en natuurlijke adembeweging, die als een golf door het lichaam gaat, wordt door deze verschillende blokkades tegengehouden. We ontwikkelden zo een adempatroon alsof er een voortdurende noodsituatie heerst. Men ervaart daarbij benauwdheid, energieloosheid en depressiviteit, maar ook spanning, opgejaagdheid en geïrriteerdheid. Spontaan openstaan in het 'hier-en-nu' en echt genieten zijn dan vrijwel uitgesloten.

 

In het Neo-Reichiaans Ademwerk wordt systematisch door middel van verschillende aanrakingen aan de adembeweging gewerkt. De blokkades worden zo verzacht en afgebroken, waardoor het natuurlijke en spontane adempatroon zich weer kan herstellen. Verdrongen gevoelens en lichamelijke spanning komen daarbij tot ontlading.

Gestalttherapie
Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarbij 'contact maken' centraal staat. Uitgangspunt is dat de mens een onlosmakelijk onderdeel van zijn omgeving uitmaakt, die bestaat uit gezin, werk, vrienden en familie. Binnen gestalttherapie is het hebben van contact met die omgeving een belangrijke levensbehoefte. Gestalttherapie richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Gestalttherapie neemt het hier en nu als uitgangspunt.

Meditatie
Meditatie is een bewust aanwezig zijn in het hier en nu, van moment tot moment. Bij meditatie richt je de aandacht op je binnenwereld, door te kijken naar je gedachten, gevoelens, emoties en lichaamssensaties. Je oefent om met een open en vriendelijke houding aanwezig te zijn bij wat er is. Meditatie is geen godsdienst maar wordt wel door verschillende religies gebruikt.

bottom of page